Logopedie in België in Antwerpen
Katrien Eerdekens

Gespecialiseerd in het geven van stembehandelingen aan transvrouwen en transmannen.

“A woman’s voice is not
just
a higher male voice” 

 Elk stemapparaat is anders en ieder heeft hierdoor ook een eigen manier van klank geven maar ook spreken. Dit maakt dat je stem dan ook een spiegel is van je ziel en deze zeer erg gelinkt is aan wie je bent.

“The voice is a second face”

Het belangrijkste doel van de stemtherapie is niet alleen het leren om je stemapparaat op een andere manier te leren gebruiken, maar ook vooral om een nieuwe stem te vinden die van jou is en om de nieuwe stem jezelf eigen te maken.
We kunnen je stemapparaat op een andere manier leren gebruiken via spiertraining. Door middel van oefeningen kunnen we een nieuw geluid aanleren, deze oefeningen focussen zich vooral op: de flexibiliteit van je stem, de resonantie, hoe de toonhoogtevariaties zijn in functie van de intonatie, articulatie en woordgebruik. Het is een combinatie van deze elementen én de non-verbale aspecten die een stem al dan niet mannelijk of vrouwelijk maakt. 

Vooraleer dat je met je stem aan de slag kan gaan, dient je stem en stemgebruik in kaart gebracht te worden. Dit gebeurt aan de hand van stemmetingen en er wordt nagegaan hoe je je stem gebruikt, wat met zingen, in welke verschillende spreeksituaties, of er veel stembelasting is, of er medische aspecten zijn die de stem kunnen beïnvloeden,... Er wordt ook gekeken naar je karakter, wie je bent, wat je verwachtingen zijn en in hoeverre we deze kunnen invullen. De meetresultaten worden uitvoerig besproken en er wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Het is vanzelfsprekend dat het soms noodzakelijk is om samen te werken met andere disciplines zoals een psycholoog, een zangcoach of een manueel therapeut.
Het is ten zeerste aangewezen om je stembanden te laten nakijken bij een Neus-keel- en oorarts, dit omdat het een intensieve therapie zal zijn en het belangrijk is dat je stem in orde is.


Logopedie in het kader van stemtransitie kan worden terugbetaald door de mutualiteit.

Wat heb je hiervoor nodig?

*         Een voorschrift logopedie van de NKO-arts.

*         Een onderzoeksverslag door de logopedist.

*         Een aanvraagformulier voor de mutualiteit.
           (dit heeft je logopedist)


Katrien Eerdekens

Katrien Eerdekens

logopediste met specialisatie stem, begeleid met veel passie trans*mannen, trans*vrouwen en non-binary personen, tijdens de zoektocht naar hun ideale stemklank.

Groepspraktijk Logo-plus
(Logopedie, osteopathie, psychologie, welzijn)
Grotesteenweg 104
2600 Antwerpen
http://www.logo-plus.be/