De transgender paraplu.

Transgender word gebruikt als een parapluterm. Dit is een ongelooflijk veelzijdige gemeenschap aan mensen die niet voldoen aan de cisgender normen. Onder de transgender paraplu valt oa:
-Travestiet,
-Crossdresser,
-Transvrouw, ( man naar vrouw )
-Transman,   ( vrouw naar man )
-Non-Binair / Genderqueer.

de-transgender-paraplu

Social media: https://www.partner-transgender.nl/images/soicialbuttons/facebook.png https://www.partner-transgender.nl/images/soicialbuttons/facebook.png

Betekenis afkortingen en termen:

GD
= Genderdysforie

HRT = Hormoon Replacement Therapy, de hormoonbehandeling
SRS = Sex Reassignment Surgery, de operatie
GVO = Geslachtsveranderende operatie, de SRS
GVB = Geslachtsveranderende behandeling, SRS en HRT behandeling
GIS/GID = Genderidentiteitsstoornis/
Gender identity disorder

Pre-op = voor de geslachtsoperatie
Post-op = na de geslachtsoperatie
Non-op = zonder operatie
BVG = Borstvergrotingsoperatie
FFS = Facial Feminization Surgery, kunnen diverse gezichtsoperaties zijn
AAR = Adamsappel reductie operatie
MTF = Man naar Vrouw
FTM = Vrouw naar Man
Cis = kortaf voor Cisgender
TERF = Trans Excluding Radical feminist

 

TV = Travestiet
TG = Transgender
TS = Transseksueel
CD = Crossdresser
GQ = genderqueer
NB = non-binair*
*) In de context van (trans)gender, kan ook staan voor non-black (bijvoorbeeld NB PoC = Non-Black Person of Colour)

LHBTI+
Lesbiënnes, Homo's, Bi-seksuelen, Transgenders en Intersekse, De + is allesomvattend en houdt alle mogelijke seksuele en genderidentiteiten in.

WPATH = World Professional Association for Transgender Health
DSM/ICD = Handboeken over psychische afwijkingen en ziekten

Hormonen = Androgenen/Oestrogenen/DHT.


Een probleem: Als je als man op vrouwen viel en daarna als transvrouw ook nog, dan verander je van hetero in lesbisch, of als je als man op mannen viel maar daarna transvrouw wordt dan ga je van Homo naar Hetero. Wil je jezelf niet op deze wijze benoemen kun je ook de onderstaande termen gebruiken. Deze zeggen alleen op welke geslacht je valt en zijn daarom neutraal.

Androseksueel, valt op mannen of mensen met mannelijke kenmerken.
Gynoseksueel,
valt op vrouwen of mensen met vrouwelijke kenmerken.
Androgynoseksuelen,
worden aangetrokken door androgyne personen, met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken.

Ben ik Aseksueel?
Iemand die Aseksueel is heeft geen enkele behoefte aan seks. Dit is een seksuele geaardheid waar men niet voor kiest. Iemand die Aseksueel is word zo geboren. Er is geen sprake van seksuele onthouding. Een andere term voor deze geaardheid is non-libidoisme.

Ben ik Panseksueel?
Iemand die panseksueel is word verliefd op de persoon. Ongeacht iemands genderidentiteit of biologische geslacht. Dit kan een man, vrouw of iemand die er tussen in zit zijn.


Genderidentiteit
Genderidentiteit zegt wat over hoe je jou gender intern ervaart.
Je voelt je man of je voelt je vrouw.
Je bent als biologisch man geboren maar je voelt je vrouw.
Je bent als biologisch vrouw geboren maar voelt je man.
Je kunt jezelf ook geen man noch vrouw voelen.
Of zelfs beide deels man en vrouw.

Genderexpressie
Dit is hoe jij je genderidentiteit toont aan de buitenwereld. Je haardracht, hoe je zelf spreekt en beweegt, Je kledingstijl, make-up en sieraden. Kortom hoe andere mensen jou als persoon kunnen identificeren. 

Non-Binair
Non-Binair is een parapluterm. Non-Binair is een verzamelterm voor iedereen die niet cis of binair trans is. Dit zijn personen die zich of geen man noch vrouw voelen. ook wel agender, non-gender, genderloos.
Of man en vrouw tegelijk voelen. Ook wel bigender (dubbel geslacht).
Of een persoon die genderfluïde is en zich per situatie anders kan identificeren tussen meer man, meer vrouw, geen man en/of vrouw, of beide tegelijk of weer een verdeling daarvan. "een vloeibaar gender"
Er zijn nog veel meer termen die er worden gebruikt voor deze grote groep mensen om aan te duiden hoe ze zich voelen.

Cisgender
Een cisgender is een persoon waarvan de genderidentiteit klopt met het lichaam waarmee ze zijn geboren. Genderidentiteit staat min of meer los van de genderexpressie, een persoon kan dus een mannelijker of vrouwelijker expressie hebben maar toch cisgender zijn. Ieder persoon heeft een genderidentiteit en drukt met de genderexpressie uit hoe het gender intern word beleefd.

Travestiet
Een travestiet is een persoon die af en toe kleding draagt van de andere sekse. Bij een travestiet klopt de genderidentiteit meestal wel zoals de persoon is geboren. Daarom hebben ze geen wens tot een geslachtsaanpassende behandeling "Een man wil man blijven". Hij of zij is meestal een normale cisgender die af en toe de ruimte geeft aan de genderexpressie van het tegenovergestelde geslacht. Bij het kleden gaat het vaak om de genderidentiteit duidelijk te overschrijden. Terwijl een biologisch persoon zichzelf juist genderbevestigend zou kleden. Een travestiet kan dit als spannend en seksueel opwindend ervaren echter is dit niet bij iedereen van toepassing.

Crossdresser
Een persoon die aan cross-dressing doet (crossdresser) kan diverse redenen hebben tot het uiten van zijn of haar genderexpressie. Bij de meeste crossdressers klopt de genderidentiteit min of meer zoals ze biologisch zijn geboren. Daarom hebben ze geen wens tot een geslachtsaanpassende behandeling. In de mate hoe een persoon zich mannelijk of vrouwelijk identificeert verschild per persoon. In de meest extreme vorm kan het ook een (permanente) uiting van transseksualiteit betreffen wanneer een fysieke transitie om diverse redenen niet gewenst of mogelijk is.

Transseksueel
Dit zijn personen die een geslachtsveranderende behandeling willen ondergaan om hun lichaam in overeenstemming te brengen met hun genderidentiteit. Bij een transseksueel staat de genderidentiteit tegengesteld aan hoe ze biologisch zijn geboren. De term transseksueel word steeds minder vaak gebruikt vanwege de verkeerde opvatting dat het iets te maken heeft met seksualiteit. Tegenwoordig gebruikt men de termen (trans)man voor een vrouw naar man en (trans)vrouw voor een man naar vrouw.

Trans Excluding Radical feminism

Een stroming in het feminisme die trans-vrouwen als een bedreiging ziet.

Een feminisme waarbij trans-vrouwen gezien worden als mannen die proberen het vrouwen bolwerk binnen te dringen om alsnog macht uit te kunnen oefenen over cis vrouwen (in hun ogen echte vrouwen). De cis vrouwen zijn dan slachtoffer van de trans-vrouwen.
Transmannen worden als vrouwen gezien die alleen maar in transitie gaan om onder de onderdrukking uit te komen van mannen. Zij zouden dat dus eigenlijk niet willen en zijn slachtoffer van de manlijke onderdrukking.

WPATH World Professional Association for Transgender Health
Als een internationale multidisciplinaire professionele vereniging is de missie van WPATH het bevorderen van evidence-based zorg, onderwijs, onderzoek, belangenbehartiging, openbaar beleid en respect voor transgendergezondheid.
De visie van WPATH is om verschillende professionals samen te brengen die zich toeleggen op het ontwikkelen van best practices en ondersteunend beleid wereldwijd die gezondheid, onderzoek, onderwijs, respect, waardigheid en gelijkheid bevorderen voor transgender-, transseksuele en geslachtsvarianten in alle culturele situaties.

Zie ook de Nederlandse uitleg over WPATH.

DSM / ICD
De DSM is de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
En op zijn Nederlands is dat dan 'diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen'.
Ooit werd de drang om jezelf te uiten als het andere geslacht gezien als een psychische stoornis. En helaas zijn er nog veel mensen die dat nog steeds vinden.

In DSM-III (1980) wordt voor het eerst genderdysforie onderkend. Wel nog als een psychische aandoening, genderidentieitsstoornis. Met de introductie van DSM-5 (2013) Heeft de DSM het over genderdysforie en staat het niet meer samen met zaken als parafilieën en seksuele disfuncties.
In Nederland wordt meer gebruik gemaakt van de ICD. De International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems.
Belangrijk is daarbij dat daarin in 2018 een wijziging is gemaakt waarbij de aandoening genderdysforie niet langer wordt gezien als een mentale afwijking (engels artikel).

Zie ook een Nederlandse uitleg over DSM en ICD.

Hormonen
Androgenen: Hormonen die zorgen voor manlijke kenmerken. De tegenhanger zijn natuurlijk Anti-androgenen. Middelen die de aanwezigheid of de effectiviteit van manlijke hormonen tegen gaan.
Oestrogenen: Hormonen die zorgen voor vrouwelijke kenmerken. Ook hier weer een tegenhanger, Anti-Oestrogenen. Middelen die de aanwezigheid of de effectiviteit van vrouwelijk hormonen tegen gaan.
DiHydroTestosteron (androstanolon) is een hormoon dat gevormd wordt uit testosteron. Voor sommige zaken is het vele malen sterker dan testosteron. DHT heeft de nare eigenschap dat het kaalheid veroorzaakt. Hier kan je ook voor dat je de diagnose krijgt iets aan doen (in ieder geval in NL). Ga naar je huisarts en vraag om een blocker voor DHT. Finasteride is er één. Laat je wel voorlichten over bijwerkingen.


Wil jij ook eens praten met lotgenoten? Of is jou partner transgender?
kom dan vlug eens kijken op:

Transgender, partner en naasten forum
forum voor de Transgender, Partner en Naasten

"Het leukste forum van Nederland en België"