Transgender

Privacy policy - Partner & Transgender - 24/5/2018

Partner & Transgender is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

N. Wuring
Tel: +31 624847546
E-mail:    info@partner-transgender.nl
Website:  https://www.partner-transgender.nl
Forum:    https://www.partner-transgender.nl/forum


Wie is Partner & Transgender

Partner & Transgender is een organisatie zonder winstoogmerk. Wij zijn geen bedrijf, geen vereniging of stichting. Partner & transgender is een groep vrijwilligers die als doel heeft transgenders en hun naasten steun te bieden. Dit doen wij middels informatie verstrekking en een forum om aan gelijkgestemden vragen te kunnen stellen.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Partner & Transgender verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Naam ( Alias ), Partner & transgender adviseert ten stelligste het gebruik van een Alias naam t.b.v. van uw eigen privacy.
-IP nummer, Dit heeft betrekking op account activatie en beveiliging van het forum.
-E-mail adres, i.v.m. account activatie en persoonlijk wachtwoord herstel.
-Lidmaatschap, Dit bepaald tot welke onderdelen u toegang krijgt binnen het forum, hiervoor doet u bij de registratie de aanvraag.
-Leeftijdsverklaring, Om toegang tot het forum te krijgen moet u naar waarheid verklaard hebben dat u in ieder geval 16 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan kunnen wij helaas geen toegang bieden tot ons forum.
-Optionele gegevens, Dit zijn alle gegevens welke je vrijwillig zelf in het gebruikers-paneel kunt invoeren, aanpassen of verwijderen. Dit betreft je bijvoorbeeld: geboortedatum, avatar en onderschrift.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Partner & Transgender verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

-Genderidentiteit, hoe je jouw genderidentiteit beleefd, dit is optioneel. Ingevuld vereenvoudigd dit de manier van communicatie tussen gelijkgestemden.

Partner & Transgender staat niet achter de verwerking van bijzonder en gevoelige informatie welke door de gebruiker zelf actief is verstrekt in forum berichten. Wanneer je akkoord gaat met onze privacy policy stem je in met het plaatsen en verwerken van deze informatie. Wanneer je niet akkoord gaat maak dan niet langer gebruik van onze dienst op Partner & Transgender.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Partner & Transgender verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het aanmaken van een veilig forum account waarop de eindgebruikers kunnen lezen en posten.
-Zodat gebruikers steun aan elkaar kunnen ervaren met het forum als communicatiemiddel.

Partner & Transgender verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslag:

“Uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon”.


Geautomatiseerde besluitvorming

Partner & Transgender neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Partner & Transgender tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Partner & Transgender bewaard de gegevens zolang u actief bent op het forum. Na 2 jaar inactiviteit worden de aangemaakte account - persoonsgegevens verwijderd. De forum discussies blijven bestaan, echter zullen wij er zorg voor dragen dat dit niet meer te herleiden is naar de betrokken persoon. Is dit met bepaalde berichten niet mogelijk gaan wij in overleg met de betrokkene hier de juiste oplossing voor vinden.


Delen van persoonsgegevens met derden

Partner & Transgender verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Partner & Transgender gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smart Phone. Partner & Transgender gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij maken ook gebruik van Google Analytics. Deze maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

-IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien. De door jou verstrekte account - persoonsgegevens aan Partner & Transgender kun je opvragen door een e-mail te sturen naar info@partner-transgender.nl onder de vermelding van je gebruikersnaam. Wij kunnen echter alleen informatie verstrekken aan het door jou bij aanmelding opgegeven E-mail adres. Ben je niet meer in het bezit van dit E-mail adres vragen wij jou om je persoonlijke controle antwoord welke je zelf bij de registratie hebt ingevoerd.

De optionele persoonsgegevens kun je zelf corrigeren of verwijderen in het gebruikerspaneel.
Indien noodzakelijk kun je jouw naam ( advies: een Alias te gebruiken ), van welke groep je lid bent, het E-mail adres laten wijzigen door een medewerker van Partner & Transgender.
Zelfs wanneer je spijt hebt van een bepaalde bericht op het forum kun je contact opnemen met een medewerker van Partner & Transgender. Dit kun je laten aanpassen, verplaatsen of zelfs verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Partner & Transgender en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de account - persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je account - persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@partner-transgender.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om je persoonlijke controle antwoord welke je zelf bij de registratie hebt ingevoerd. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek . Partner & Transgender wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Partner & Transgender neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan z.s.m. contact op via info@partner-transgender.nl


Beveiliging

-Onze website maakt gebruik van HTTPS ( HyperText Transfer Protocol Secure ). Dit wordt bereikt door een SSL / TLS certificaat. Het certificaat zorgt ervoor dat de verbinding van en naar ons domein is beveiligd tegen kwaadwillende gebruikers die op deze wijze geen misbruik van de gegevens kunnen maken.
-Onze website draait in een linux-container en wordt beveiligd met een centrale firewall.
-Wij houden ons forum platform up to date, zodra er stabiele updates uit komen testen wij deze alvorens het door te voeren op ons test forum om te voorkomen dat er zich problemen voor doen.
-Ons forum werkt op open source bulletin board software, zie voor meer info https://www.phpbb.nl.
-Ongeoorloofde wijzigingen aan het account gaan wij tegen door aan de betrokkene een controle antwoord te vragen welke hij / zij zelf heeft bedacht. Dit antwoord staat bij ons veilig opgeslagen.
-Daarnaast maakt ons forum ook gebruik van “zones”, wat is voor een gastgebruiker, geregistreerde gebruiker, transgender of naaste zichtbaar. Dit zodat jij weet waar je berichten in plaatst.


Wel zichtbaar voor andere gebruikers:

Naam, het is aan de aanmelder of dat een alias of echte naam betreft. Partner & Transgender adviseert het gebruik van een alias.

-Genderidentiteit, ( indien van toepassing ).
-Geboortedatum, ( indien van toepassing ).
-Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel en berichten op deze website aan te maken.


Niet zichtbaar voor andere gebruikers: ( Wel voor het Partner & Transgender team )

-E-mailadres.
-IP-adres.
-Correspondentie en telefonisch.

Partner & Transgender bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonlijke account gegevens die opgeslagen zijn voor jouw account:

-Tot 2 jaar na de laatste activiteit op het forum.


Wat huisregels

Je gaat akkoord met het volgende: geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, dreigende, seksueel georiënteerde of anderzijds verwerpelijke berichten te plaatsen, die de van toepassing zijnde regels en/of wetten schenden die gelden voor je land, het land waar “Forum Partner & Transgender” is gehost of de internationale wetgeving. Het plaatsen van dergelijke berichten kan ertoe leiden dat je met onmiddellijke ingang en permanent wordt verbannen van dit forum. Je gaat er mee akkoord dat “Forum Partner & Transgender” het recht heeft om ieder onderwerp te verwijderen, te wijzigen, te sluiten of te verplaatsen wanneer wij dit nodig achten.


Tot Slot

Partner & transgender leert graag van haar gebruikers. Heb jij nog tips m.b.t content, veiligheid, en gebruikersgemak. Verbeterpunten, dingen die jou opvallen maar mischien wel anders zou kunnen. Wij nemen dit graag mee in onze vergaderingen. info@partner-transgender.nl